De bouwsector vervult een belangrijke rol in de maatschappij. De kwaliteit (en de prijs) heeft grote invloed op ons welbevinden en op de productiviteit van onze samenleving. De huisvestingsbehoefte en de huisvestingsmogelijkheden van de samenleving veranderen. Door innovatie probeert de bouw, in alle sectoren en schakels, daarop in te spelen en zo haar rol in de gemeenschap waar te maken.
Coficient steunt die bedrijven bij het vergroten van hun innovatiekracht. Zij richt zich op drie gebieden:

  1. vernieuwing van beleid en organisatie,
  2. innovatie van processen en systemen en
  3. het proces van voortdurend verbeteren.
De dienstverlening bestaat uit:
  1. advies op strategisch niveau
  2. coachen in de praktijk en
  3. onderzoek naar innovatie.

Het in debat treden is het hoofddoel van deze site. Door kennis te delen kan deze weer verder gebracht worden. Over en weer kan kennis zo groeien.


CONTACT
De Beekse Tuin 1
5673 NK Nuenen
T: +31 40 291 35 96
F: +31 40 291 35 97
M: 06 51 09 98 12
E: phuijbregts@coficient.nl